از کجا بخریم؟

ریویی‌های عزیز، با توجه به اینکه اجناس تقلبی با برند ریو، در بازار معمولاً دیده می شود، تصمیم مجموعه ریو بر آن است که از 3 نقطه محصولات خود را به مشتریان خود تقدیم کند.