ماگ پاریس

ماگ پاریس دارای 7.5 سانت قطر و 7.5 سانت ارتفاع میباشد.

 

لوازم جانبی

ماگ