جذوه مسی

جذوه مسی 4 کاپ
جذوه مسی

جذوه مسی با جنس بدنه از مس و دسته چوبی،وسیله ای کاربردی برای دم آوری آسان قهوه ترک است.

جنس مسی این جذوه،باعث پخش یکنواخت و انتقال فوق العاده حرارت می شود.