شات تکست دار سرامیکی

فنجان قهوه خوری داخل نارنجی
شات تکست دار سرامیکی