لولر قهوه بمبر مدل Ultra thin T5112L4 تمام استیل بسیار باریک 58.35mm

2,100,000 تومان

لولر و دیستریبیوتر قهوه بمبر مدل T5248L4 58.35mm CD-Texture

1,700,000 تومان

نیدل یا دیستریبیوتر سوزنی قهوه بمبر 58 میلی‌متری مدل Castle (T6021B)

5,860,000 تومان

نیدل قهوه بمبر مدل لایتنینگ Lightning T6126 WDT TOOL ESPRESSO DISTRIBUTION

1,550,000 تومان