انتخاب ترکیب های ذخیره شده

کاربر گرامی، در این مرحله میتوانید ترکیب های قهوه های ذخیره شده یا خریداری شده قبلی را مجددا خرید نمایید.


کاپ‌ریو گام نخست - انتخاب قهوه

حداقل یک و حداکثر سه قهوه را برای شروع ترکیب دلخواه انتخاب کنید. برای بهترین ترکیب، بهتر است یک قهوه از نوع عربیکا و نوع دوم ربوستای اوگاندا را انتخاب کنید. ربوستا تلخی، غلظت، کرما و کافئین قهوه را افزایش می دهد و برای طعم و عطر بهتر از ترکیب یک عربیکا استفاده کنید.


coffee_id_1

برزیل مدیوم 100%عربیکا

تلخی متوسط، اسیدیته متوسط، کافئین متوسط، رایحه شیرین، طعم یاد آجیلی و شکلاتی

قیمت / کیلوگرم: 450,000 تومان

coffee_id_9

اوگاندا مدیوم ربوستا

تلخی بالا، اسیدیته کم، کافئین بالا، رایحه زیاد، طعم یاد شکلاتی، تن واری بالا (غلظت)

قیمت / کیلوگرم: 400,000 تومان

coffee_id_3

کنیا دارک100%عربیکا

تلخی بالا، اسیدیته کم، کافئین متوسط، رایحه کاراملی، طعم یادهای میوه ای و آجیلی

قیمت / کیلوگرم: 620,000 تومان

coffee_id_7

پرو دارک100%عربیکا

تلخی زیاد، اسیدیته کم، کافئین متوسط، رایحه شکلاتی، طعم یادهای کاراملی و آجیلی

قیمت / کیلوگرم: 630,000 تومان

coffee_id_8

برزیل دارک60%ربوستا

تلخی بالا، اسیدیته کم، کافئین بالا، رایحه شیرین و رست شده، طعم یاد آجیلی

قیمت / کیلوگرم: 500,000 تومان

coffee_id_6

کنیا مدیوم100%عربیکا

تلخی متوسط، اسیدیته متوسط، کافئین متوسط، رایحه بِری و گل ها، طعم یادمیوه ای ومرکبات وگلی

قیمت / کیلوگرم: 600,000 تومان

coffee_id_10

برزیل مدیوم 60% ربوستا

تلخی متوسط، اسیدیته متوسط روبه بالا، کافئین بالا، رایحه کاراملی و طعم یاد های آجیلی و شکلاتی

قیمت / کیلوگرم: 450,000 تومان

coffee_id_11

نیکاراگوئه‌مدیوم100% عربیکا

تلخی متوسط، اسیدیته متوسط رو به بالا، کافئین بالا، رایحه گل ها، طعم یاد گلی وکاراملی وشکلاتی

قیمت / کیلوگرم: 630,000 تومان

coffee_id_5

سوماترامدیوم100%عربیکا

تلخی متوسط، اسیدیته متوسط، کافئین متوسط، رایحه شکلاتی، طعم یادهای کاراملی و آجیلی

قیمت / کیلوگرم: 550,000 تومان


کاپ‌ریو گام دوم - ترکیب قهوه ات رو بساز

وقتشه قهوه هایی که در مرحله قبل انتخاب کردید را با هم ترکیب کنید تا مجموع ترکیب شما به 100 درصد برسد.جمع: 0%

ترکیب شما باید برابر با 100% شود. در غیر این صورت قادر به ثبت سفارش نخواهید بود.

کاپ‌ریو گام سوم - با چی می خوای قهوه ت رو آماده کنی؟

وقتشه بگی با چه وسیله ای قهوه رو آماده می کنی یا بدونی که طعم این قهوه با وسایل دیگه چطوری میشه و یه وسیله ی جدید بخریcoffee_id_1
موکاپات
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_9
مینی پرسو
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_4
فرنچ پرس
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_7
اسپرسو خانگی
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_2
کمکس
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_5
فرانسه ساز
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_8
اسپرسو صنعتی
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_3
V60
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

coffee_id_6
کلدبرو
تلخی 0 از 11
اسیدیته 0 از 11
کافئین 0 از 11
رایحه 0 از 11

کاپ‌ریو گام چهارم - وزن بسته بندی را انتخاب کنید.

لطفاً وزن بسته بندی قهوه را انتخاب نمایید.


coffee_id_1

250 گرم

coffee_id_3

1000 گرمکاپ‌ریو گام پنجم - نامگذاری و آسیاب و تعداد

حالا بگو آسیاب بشه یا و یک اسم یکتا که *مثل هیچ کس* دیگه نباشه و ویژه ی خودت باشه برگزین، و اگر یه ترکیب دیگه می خوای، این رو به سبد خرید اضافه کن و دوباره برگرد یه ترکیب دلخواه دیگه ایجاد کن.


قهوه ت رو آسیاب کنیم؟

آیا قهوه را با توجه به وسیله دم آوری انتخاب شده آسیاب کنیم؟

نام ترکیب قهوه ت رو چی میذاری؟

لطفاً یک نام دلخواه برای ترکیب قهوه ت وارد کن تا در خرید های بعدی ت بتونی ازش استفاده کنی.قیمت: 0 تومان

تخفیف: 0 تومان

جمع: 0 تومان