جزوه مسی طرح دار

245,000 تومان320,000 تومان

موکاپات 6 کاپ مشکی

530,000 تومان

استرینر گتر

205,000 تومان

ائروپرس

980,000 تومان

پیچر 600cc باریستا اسپیس

2,340,000 تومان

فانل 58 گتر

320,000 تومان

فرنچ پرس 350 میل روپل

545,000 تومان

فرنچ پرس 600 میل روپل

650,000 تومان

موکا بیالتی تریکالر 6 کاپ

2,450,000 تومان

موکاپات 6 کاپ روپل

990,000 تومان

ناک باکس گتر وان

240,000 تومان

کتل باریستا اسپیس

6,240,000 تومان