لولر قهوه بمبر مدل T5270L4 با قابلیت تنظیم ارتفاع Memory Slow Rebound

2,400,000 تومان

لولر قهوه بمبر مدل Ultra thin T5112L4 تمام استیل بسیار باریک 58.35mm

2,100,000 تومان

لولر و دیستریبیوتر قهوه بمبر مدل T5248L4 58.35mm CD-Texture

1,700,000 تومان