تمپر 51 گتر

تمپر گتر 51 دسته مشکی
تمپر 51 گتر

تمپر سایز 51 مناسب دستگاه اسپرسو ساز خانگی میباشد.