شیکر 700میل

شیکر رزگلد
شیکر 700میل

از شیکر از جنس استیل، دارای توری استیل و درپوش می باشد.