آسیاب و قهوه ساز روپل ۸۰۸۰

آسیاب و قهوه ساز روپل ۸۰۸۰
رنگ

سفید, مشکی