شات سفید ساده استوانه

ناموجود

شات سفید ساده استوانه دارای 5.5 سانت قطر و 6 سانت ارتفاع میباشد.