شات پاستیلی دسته دار

فنجان قهوه خوری پاستلی زرد
شات پاستیلی دسته دار

ماگ شات پاستیلی دارای 5.5 سانت قطر و 6.5 سانت ارتفاع میباشد.

لوازم جانبی

ماگ