شات رنگی داخل سفید

60,000 تومان

فنجان قرمز کوچک
شات رنگی داخل سفید

شات رنگی داخل سفید دارای 6.5 سانت قطر و 5.5 سانت ارتفاع میباشد.