ماگ تمام رنگی آگرا

95,000 تومان

ماگ آکار سدری
ماگ تمام رنگی آگرا

ماگ تمام رنگی آگرا دارای 8 سانت قطر و 9.5 سانت ارتفاع میباشد.