ماگ لته طرح برجسته پایه دار

ماگ لته طوسی تیره
ماگ لته طرح برجسته پایه دار

ماگ لته طرح برجسته پایه دار دارای 11.5 سانت قطر و 9.5 سانت ارتفاع میباشد.