ناک باکس باریستا اسپیس

ناموجود

ناک باکس باریستا اسپیس نوعی ظرف است که محل تخلیه و نگهداری قهوه استفاده شده در دستگاههای برقی اسپرسو می‌باشد.