قهوه پَرِتو 80%عربیکا_1کیلویی

820,000 تومان

قهوه پرتو 1 کیلویی
قهوه پَرِتو 80%عربیکا_1کیلویی
وزن

1 کیلو

محصولی از

قهوه ریو

خاستگاه

ترکیبی

نوع گونه

گونه ترکیبی

برشتکاری

مدیوم

کافئین

کافئین متوسط

تلخی

تلخی متوسط

رایحه

رایحه زیاد

وسیله دم آوری

اسپرسو